Sievaladvocaten.nl

Advocaat Heerhugowaard Langedijk e.o.

Juridische hulp nodig?
072 - 781 0000

Blog / Aanbiedingen

Reizen met kinderen bij eenhoofdig of gezamenlijk ouderlijk gezag

Vanwege het coronavirus wordt het op dit moment afgeraden om naar het buitenland af te reizen. Zodra reizen – hopelijk in 2021 – weer mogelijk is, is het aan te raden u te verdiepen in de regels waar u rekening mee moet houden als u als ouder – met eenhoofdig of gezamenlijk gezag – samen […]

Meer lezen

Werken in tijden van Corona. Wat mag en wat niet?

Heel werkend Nederland wordt de afgelopen dagen geconfronteerd met de problemen die het Corona-virus op de werkvloer met zich meebrengt. Op basis van het advies van de RIVM zijn diverse maatregelen genomen om het Corona-virus te bestrijden. Mensen met verkoudheidsklachten moeten thuis blijven, en mensen worden verzocht om zoveel mogelijk thuis te werken. Deze maatregelen […]

Meer lezen

Nieuw wetsvoorstel erkenning en gezag

Erkenning Het erkennen van een kind kan op verschillende momenten en kan gedaan worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het kan tijdens de zwangerschap, gelijktijdig met de geboorteaangifte of daarna op een later moment. Door erkenning ontstaat voor de erkenner juridisch ouderschap (voor de (mee)vader of meemoeder). Maar wat is erkenning dan? Erkenning […]

Meer lezen

Sieval Advocaten bestaat 5 jaar

Vandaag vieren wij ons 5-jarig jubileum! Trots op ons team en we hopen u ook de komende jaren te mogen verwelkomen!  

Meer lezen

Verdeling van de onderneming bij een niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding

Verdeling van de onderneming bij een niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding. Wanneer u huwelijkse voorwaarden op laat stellen, kunt u daarin een periodiek verrekenbeding op laten nemen. Dat houdt kort gezegd in dat u het overgespaarde vermogen aan het einde van het jaar telkens met elkaar gaat verrekenen. Hieraan is soms een vervalbeding van bijvoorbeeld een jaar […]

Meer lezen

Einde aan het slapend dienstverband?

Einde aan het slapend dienstverband? Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag van de rechtbank Limburg met betrekking tot het slapend dienstverband. De rechtbank Limburg moest in een kort geding uitspraak doen over een zaak waarin sprake was van het zogenoemde ‘slapend dienstverband’ en heeft in dat verband prejudiciële vragen […]

Meer lezen

Het niet-wijzigingsbeding bij kinderalimentatie, een nietig beding?

Is een niet-wijzigingsbeding voor kinderalimentatie nietig? Over deze vraag heeft de Hoge Raad zich gebogen in haar uitspraak van 1 november 2019 (ECLI:NL:HR:2019:1689). Artikel 1:401 BW geeft de mogelijkheid om kinderalimentatie die is overeengekomen in een overeenkomst of die vastgelegd is in een rechterlijke uitspraak te wijzigen. Kort gezegd kan dit wanneer er sprake is […]

Meer lezen

Vergoedingsrechten bij samenlevers

Heeft u wanneer u als samenlevers uit elkaar gaat recht op een vergoeding, wanneer u geïnvesteerd heeft in het goed van de ander? Wanneer u samenwonend bent en geen samenlevingscontract heeft afgesloten, is het raadzaam op voorhand goede (schriftelijke) afspraken te maken over de vergoeding van investeringen in goederen van de ander. Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest […]

Meer lezen

Partneralimentatie: looptijd gewijzigd

Wijziging partneralimentatie Wanneer een huwelijk (of geregistreerd partnerschap) langer dan vijf jaar heeft geduurd, of wanneer er kinderen tijdens het huwelijk geboren zijn, bedraagt de duur van de partneralimentatie op dit moment nog twaalf jaar. Wanneer een huwelijk korter dan vijf jaar geduurd heeft, en er geen kinderen geboren zijn, dan duurt de verplichting tot […]

Meer lezen

Erfenis ontvangen ná de echtscheiding. Waar heeft u recht op?

ERFENIS EN ECHTSCHEIDING Na afronding van de echtscheiding maakt u in principe geen aanspraak meer op erfenissen die na die periode ontvangen worden door uw ex-partner. Hier zijn echter uitzonderingen op. Wanneer de erflater een insluitingsclausule in het testament heeft opgenomen, of wanneer u andere afspraken heeft gemaakt in het echtscheidingsconvenant kan het zo zijn dat u […]

Meer lezen

Neem contact met ons op: